*Durerea…*

Durerea este soarta celor vii
Pușkin

Durerea mi-e ca o prietenă bună,
Ea îmi ține sufletul treaz,
Ea mă împarte și mă adună
La bucurie și la necaz!

Ea niciodată nu mă duce-n ispită,
Curată întotdeauna ca un cristal,
Din ea m-a născut maica mea fericită
În căsuța aceea, acolo pe deal…

Nu există bucurie fără durere,
Nici întunericul nu are hotar,
Fără geamătul ei orice tăcere
Și orice credință e în zadar!

Chipul din piatră nu luminează
Când dalta flămândă mușcă din ea,
Din toate durerile nici nu contează
Cât de albastră mi-e durerea din stea